Doa qunut latin dan artinya

Qunut

Doa qunut latin dan artinya

keituber.com – Salah satu amalan yang sering dipermasalahkan dalam umat Islam di masyarakat kita adalah tentang qunut subuh. Ini karena ada beberapa pendapat yang berbeda. Beberapa menganggap bahwa qunut subuh adalah amalan sunnah yang tidak harus dikerjakan. Namun, ada juga yang merasa solatnya belum lengkap jika tidak menggunakan qunut saat subuh.

Read More

Namun, hal ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sudah sebaiknya kita mengikuti imam saat melaksanakan solat subuh. Dan ketika Anda sedang solat sendirian, Anda bebas ingin menggunakan qunut atau tidak.

“Seyogyanya bagi seorang makmum mengikuti imam di dalam perkara yang boleh di dalamnya berijtihad, kalau imam qunut maka dia qunut, kalau imam meninggalkan qunut maka dia tidak qunut.” (Majmu Al-Fatawa 23/115).

Doa Qunut sendiri adalah amalan yang berisi dzikir dan doa. Jadi tidak ada salahnya jika kita membacanya sesekali, terutama saat solat sendiri. Jika Anda belum terbiasa, maka Anda juga perlu mempelajari doa qunut subuh sendiri latin untuk mengamalkannya.

Dalam artikel kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana bacaan doa qunut subuh sendiri latin beserta artinya yang dilansir dari NU Online.

Doa Qunut Subuh Sendiri Latin

Doa qunut subuh sendiri latin akan membantu Anda melafalkan amalan qunut jika Anda masih belum hapal atau tidak terbiasa menggunakan qunut saat solat subuh. Berikut adalah bacaan doa qunut subuh sendiri latin jika Anda melaksanakan ibadah solat subuh secara munfarid atau sendiri:

Allaahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.

Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Artinya:

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin.

Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau-lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.

Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.”

Bacaan doa qunut subuh sendiri latin ini mungkin tampak sama seperti doa qunut saat berjamaah. Namun, terdapat lafal yang diubah, yaitu pada kata “ihdinî (artinya berilah aku petunjuk)” menjadi “ihdinâ (berilah kami petunjuk)” di awal.

Diubahnya lafal tersebut karena dalam pandangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu’in, dimakruhkan bagi Imam berdoa untuk dirinya sendiri.

“Dimakruhkan bagi imam berdoa khusus untuk dirinya sendiri pada saat doa qunut karena ada larangan tentang hal itu. Karenanya, hendaklah imam membaca ‘ihdina,’”.

Oleh karena itu, Anda mungkin akan mendengar bacaan doa qunut saat berjamaah seperti berikut,

Allaahummahdinaa fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.

Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Artinya:

“Ya Allah, berilah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin.

Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau-lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.

Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.”

Doa Qunut Subuh Pendek

Jika Anda kesulitan menghapalkan doa qunut yang sudah disebutkan sebelumnya, Anda bisa menghapal doa qunut subuh sendiri latin yang lebih pendek. Berikut adalah doa qunut subuh yang lebih pendek,

“Allaahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit. Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait.”

Demikian lah beberapa doa qunut untuk bisa diamalkan semoga bermanfaat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *